071-38329965

این فروشگاه با دارا بودن کادری متخصص و مجرب همواره تلاش کرده تا با تکنولوژی روز دنیا پیش رفته وبا معرفی تکنولوژیهای جدید به صنعت و صنعتگران عزیزمان گامی هر چند کوچک در پیشرفت صنعت و آبادانی کشور عزیزمان ایران داشته باشد.