071-38329965

ین دستگاه مصرف گاز را 30 تا 50 درصد کاهش می دهد و در کارخانجات تولیدی کاربرد بسیار بالایی دارد.

دستگاه صرفه جویی در مصرف گاز آرگون و CO2 ریگلاتور OPTIMATOR

گالری تصاویر

دستگاه OPTIMATOR با دو فلومتر برای پرچ گاز آرگون دستگاهOPTIMATOR فلومتری با 43٪صرفه جویی آرگون وCO2 دستگاه OPTIMATOR فلومتری مخصوص آرگون و CO2 دستگاه OPTIMATOR فلومتری مخصوص آرگون و CO2 دستگاه OPTIMATOR فلومتری مخصوص آرگون و CO2 دستگاه OPTIMATOR همراه با نمودار مصرف بهینه گاز دستگاه OPTIMATOR با دو فلومتر مخصوص جوشکاری آرگون دستگاه OPTIMATOR فلومتری مخصوص آرگون و CO2 دستگاه OPTIMATORبدون فلومتر